Profesinis mokymas

Profesinis mokymas

Profesinis mokymas Profesinis mokymas Lietuvoje Profesinis mokymas Lietuvoje Pagrindiniai bruožai Profesinio mokymo programos skirtos įvairaus amžiaus ir išsilavinimo asmenims.

profesinis mokymas

Pirminis profesinis mokymas skirtas ne jaunesniems kaip 14 m. Baigus programas įgyjamos Europos kvalifikacijų sandaros EKS lygio kvalifikacijos.

profesinis mokymas

Mokiniams sudarytos galimybės kartu su profesine kvalifikacija įgyti pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą. Profesinio mokymo įstaigų absolventai, įgiję brandos atestatą, gali stoti į aukštąsias mokyklas. Stojantiems į tos pačios švietimo srities aukštojo mokslo studijų programas suteikiami papildomi balai.

Profesinis mokymas Lietuvoje

Profesinis mokymas Lietuvoje įgyvendinamas mokykline forma, tačiau praktinis mokymas ir mokymas įmonėse sudaro didžiąją mokymo programos dalį. Pirminiame profesiniame mokyme praktiniam mokymui iš viso skiriama 60—70 profesinis mokymas. Tęstinio profesinio mokymo tikslas — tobulinti asmens turimą kvalifikaciją, įgyti kitą kvalifikaciją arba kompetencijų, reikalingų atliekant įstatymais reglamentuojamą darbą ar funkciją.

Tęstinio formaliojo profesinio mokymo programos skirtos įvairaus išsilavinimo nuo pradinio iki povidurinio išsilavinimo asmenims.

Profesinis mokymas

Besimokantiesiems gali būti keliami praktinės veiklos patirties arba būtinos kvalifikacijos reikalavimai. Programų trukmė — iki 1 metų, jas baigus įgyjama valstybės pripažįstama EKS lygių kvalifikacija.

Profesinis mokymas 1. Profesinio mokymo paskirtis — padėti asmeniui įgyti, keisti ar tobulinti kvalifikaciją ir pasirengti dalyvauti kintančioje darbo rinkoje. Profesinis mokymas gali būti pirminis ir tęstinis. Pirminis profesinis mokymas yra formalusis, visuotinis ir skirtas įgyti pirmąją kvalifikaciją.

Valdymas ir atsakomybė, socialinių partnerių vaidmuo Pagrindinė atsakomybė už profesinio mokymo profesinis mokymas kūrimą ir vykdymą suteikta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija dalyvauja įgyvendinant žmonių išteklių plėtros ir profesinio mokymo politiką, organizuoja žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo tyrimus.

Profesinis mokymas Profesinio mokymo įstaigose galima mokytis nuo 14 metų. Į profesinio mokymo įstaigas iš užsienio atvykę jaunuoliai priimami tokia pačia tvarka, kaip ir gyvenantieji Lietuvoje. Mokymasis profesinis mokymas trunka nuo 1 iki 3 metų. Galima mokytis ir pameistrystės forma — tada profesijos mokomasi tiesiogiai pas darbdavį. Profesinis mokymas yra pirminis ir tęstinis.

KPMPC taip profesinis mokymas kaupia ir analizuoja informaciją apie profesinį mokymą, rengia profesinio mokymo plėtros metodikas, vertina ir profesinis mokymas profesinio mokymo kokybę, atlieka Nacionalinio profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinio punkto ir Nacionalinio kvalifikacijų koordinavimo punkto funkcijas.

Svarbų vaidmenį formuojant ir įgyvendinant profesinio mokymo bei kvalifikacijų sistemos politiką atlieka patariamosios institucijos, iš kurių svarbiausios: Lietuvos profesinio mokymo taryba, centrinis profesinis komitetas ir sektoriniai profesiniai komitetai.

Socialiniai partneriai įgalioti inicijuoti naujų kvalifikacijų, standartų ir profesinio mokymo programų rengimą.

užsidirbk pinigų ir padėk užsidirbti pinigų pervedant pinigus internetu

Nuo m. Darbdavių atstovai dalyvauja sudarant profesinio mokymo programų turinį, vertinant programų atitiktį darbo rinkos poreikiams bei organizuojant mokymą.

Šiems asmenims finansuojamas persikvalifikavimas į Lietuvos nacionalines prioritetines profesijas, siekiant užtikrinti tvarų užimtumą, sudaryti karjeros mobilumo galimybes bei keisti profesinę kryptį.

Jie taip pat gali dalyvauti profesinio mokymo įstaigų valdyme ir tapti tokių įstaigų dalininkais. Šiuo metu socialiniai partneriai, įmonės bei savivaldybės tiesiogiai dalyvauja maždaug ketvirtadalio pirminio profesinio mokymo įstaigų, turinčių viešosios įstaigos statusą, valdyme. Profesinis mokymas skaičiais Pirminį profesinį mokymą įgyvendina apie 70 profesinio mokymo įstaigų, m.

  • Profesinis mokymas.
  • За иллюминатором они увидели восемь фигур, оказавшихся в назначенном месте на берегу.
  • Be indėlių premijų pasirinkimo brokeriai

Tęstinį profesinį mokymą vykdo apie įstaigų. Iš viso profesinio mokymo sistemoje siūloma apie kvalifikacijų.

„Karjeros akiniai“: Profesinis mokymas ar universitetinis?