Gair | Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Prekyba su konkurencija. NAUJAUSI KOMENTARAI

Turinys

  pasaulinių obligacijų brokerių reitingas

  Lydimoji medžiaga LM 2. Konkurencijos draudimas 1. Prekybos agentas ir atstovaujamasis gali sutartyje numatyti, kad pasibaigus sutarčiai prekybos agentas ne daugiau kaip prekyba su konkurencija metus nekonkuruos su atstovaujamuoju. Tokia sutarties sąlyga turi būti išreikšta raštu.

  dvejetainiai variantai pypteli

  Konkurencijos ribojimas gali būti apibrėžtas tik tam tikra teritorija ir prekių ar paslaugų rūšimis arba klientų grupe ir teritorija, kurios prekybos agentui buvo patikėtos.

  Atstovaujamasis turi teisę iki sutarties galiojimo pabaigos raštu vienašališkai atsisakyti konkurencijos draudimo.

  • Turgavietės nebeatlaiko prekybos centrų konkurencijos | fotomodels.lt
  • Konkurencijos taryba ragina tiekėjus nesitaikstyti su galimu prekybininkų spaudimu - LRT
  • Joje taip pat aptariama verslo praktika, galinti riboti konkurenciją ir mažinti vartotojų pasirinkimą.
  • Mažmeninė prekyba | Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba
  • Kaip atsiimti pinigus su bitcoin qiwi
  • Mažmeninė prekyba | Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

  Jeigu sutartyje yra numatytas konkurencijos draudimas, prekybos agentas turi teisę į kompensaciją už visą konkurencijos draudimo laikotarpį. Kompensacijos dydis nustatomas šalių susitarimu.

  prekyba su konkurencija kuri tendencijų linija yra geriausia

  Kompensacijos dydis gali būti apibrėžiamas metine prekybos agento atlyginimo suma. Jeigu sutartis buvo nutraukta dėl prekybos agento kaltės, prekybos agentas netenka teisės į šio straipsnio 4 dalyje numatytą kompensaciją.

  Atstovaujamasis netenka teisės remtis konkurenciją draudžiančia sutarties išlyga, jeigu: 1 atstovaujamasis be prekybos agento sutikimo nutraukė sutartį pažeisdamas išankstinio įspėjimo apie sutarties nutraukimą terminus arba nedelsdamas nepranešė prekybos agentui apie svarbias sutarties prekyba su konkurencija priežastis; 2 prekybos agentas sutartį nutraukė dėl svarbių priežasčių, už kurias atsako atstovaujamasis, ir apie šias priežastis nedelsdamas pranešė atstovaujamajam; 3 atstovaujamojo ir prekybos agento sutartis nutraukta teismo sprendimu dėl priežasčių, už kurias atsako atstovaujamasis.

  prekyba su konkurencija opciono klausimas

  Prekybos agento reikalavimu teismas turi teisę pripažinti visiškai ar iš dalies konkurenciją draudžiančią sutarties išlygą negaliojančia, jeigu atsižvelgiant į prekybos agento teisėtus interesus tokia išlyga daro jam didelės žalos.

  Susitarimai, kurie prieštarauja šio straipsnio nuostatoms ir pablogina prekybos agento padėtį, negalioja.

  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Antroji knyga.

  pajamos iš internetinių programų su tuo, ką galite uždirbti internete

  Asmenys Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.