SUSIJĘ STRAIPSNIAI

Miško prekybos mediena. Miškų ūkiui pranašauja krizę | Valstietis

Gairės Ar daugiau medienos perdirbsime ir sunaudosime Lietuvos rinkoje?

Spausdinti Asociatyvi nuotr. Vyriausybės birželį patvirtinta Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarka suteikia tam tikrai pirkėjų grupei pirmenybinę teisę sudaryti ilgalaikes ir pusmetines sutartis dėl medienos įsigijimo aukcionuose, teigia Konkurencijos taryba. Tvarkoje numatyta, kad jeigu aukcionuose keli pasiūlymai pateikiami vienodomis kainomis, pirmenybė teikiama pirkėjui, kuris atitinka sąlygas, susietas su ankstesniu laikotarpiu vykdyta veikla. Konkurencijos taryba pabrėžė, kad vertindama keičiamos prekybos mediena tvarkos projektus ji ne kartą teikė dėl jų pastabas ir atkreipė pakeitimų rengėjų dėmesį, kad palankesnių medienos įsigijimo sąlygų sudarymas atskiroms ūkio subjektų grupėms gali lemti veiksmingos konkurencijos ribojimą.

Tokį ministerijos siūlymą trečiadienį pasitarime planavo svarstyti Vyriausybė, tačiau aplinkos ministras Kęstutis Mažeika paprašė šio klausimo svarstymą atidėti  iki pirmadienio sausio 20 d. Vyriausybės pasitarimo. Pateikiame ministro pasirašytą Aiškinamąjį raštą dėl  Miškų įstatymo Nr.

kaip užsidirbti pinigų iš skelbimų internete pagrindinės galimybės užsidirbti pinigų internete

I 2 ir 7 straipsnio pakeitimo projekto. Vadovaujantis Aprašo 17 punktu, į aukcioną registruojami nustatytą socialinės ir ekonominės naudos kriterijų atitinkantys pirkėjai. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnyje viešojo administravimo subjektams nustatyta pareiga užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę ir draudimas priimti teisės aktus ar kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes, ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

 1. Valstybinių miškų urėdija skelbia lapkričio prekybos mediena rezultatus – Valstybinių miškų urėdija
 2. Valstybinė miškų tarnyba - ES medienos reglamentas
 3. Pasirinkimo galimybių strategija
 4. MEDIENOS PREKYBOS TAISYKLIŲ PAKEITIMAI | BALTPOOL
 5. Žemiau pateikiame pagrindinių aukcionų organizavimo tvarką reglamentuojančių nuostatų pakeitimų santrauką bei, Jūsų patogumui, parengtą lyginamąjį Taisyklių pakeitimų variantą.
 6. Nauja prekybos mediena tvarka galimai privilegijuoja dalį pirkėjų | fotomodels.lt
 7. Mūsų svetainė naudoja slapukus angl.

Konkurencijos tarybos vertinimu, Projektu patvirtinus teikiamus siūlymus, dalyvavimui aukcione dėl ilgalaikių ir pusmetinių sutarčių būtų sudarytos išskirtinės galimybės tik 2 punkte nurodytus kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams.

Kitaip tariant, galimybę dalyvauti aukcione turėtų tik nuolatiniai pirkėjai, turintys bent 3 metų medienos įsigijimo istoriją, gaminantys gaminius iš medienos ir gamyboje panaudoję apibrėžtą kiekį, t.

Valstybinių miškų urėdijos prekyba mediena spalio mėnesį

Projekto aiškinamajame rašte nurodyta, kad siūlymas teikiamas įgyvendinant Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 1 straipsnį, siekiant užtikrinti racionalų miško išteklių naudojimą ir siekiant aprūpinti šalies pramonę, suteikti šaliai didžiausią socialinę ir ekonominę naudą.

Atkreipiame dėmesį, jog šioje įstatymo nuostatoje nėra nustatyta sąlygų aukcione įsigytos medienos įsigijimui ir panaudojimui. Be kita ko, miškų urėdijos vykdoma didmeninė prekyba žaliavine ir miško kirtimo mediena Lietuvos Respublikoje, aptariama ir Miškų įstatymo 7 straipsnyje, numatant, jog ji vykdoma per elektroninę medienos pardavimo sistemą, organizuojant aukcionus ilgalaikėms, pusmetinėms ir trumpalaikėms sutartims sudaryti, bet taip pat neįtvirtina išskirtinių sąlygų dalyvavimui aukcionuose dėl šių sutarčių miško prekybos mediena.

Atitinkamai, ūkio subjektams, siekiantiems dalyvauti medienos įsigijimo aukcionuose taikant 2 punkte aptartus kriterijus, juos atitinkančių ūkio subjektų grupės būtų miško prekybos mediena, o kiti ūkio subjektai diskriminuojami, o šių kriterijų taikymas galėtų sąlygoti konkurencijos sąlygų skirtumus atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

Medienos krizė įsibėgėja – jau beveik pusė medienos pirkėjų stabdo pirkimus

Primename, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra nurodęs, jog, imantis ūkinės veiklos ribojimų ir draudimų nustatymo, turi būti laikomasi tam tikrų sąlygų: 1 ūkinės veiklos laisvė ribojama įstatymu; 2 ribojimai yra būtini demokratinėje visuomenėje siekiant apsaugoti kitų asmenų teises ir laisves bei Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas vertybes, taip pat konstituciškai svarbius tikslus; 3 ribojimais nėra paneigiama teisių ir laisvių prigimtis bei esmė; 4  yra laikomasi konstitucinio proporcingumo principo [2].

Taigi, siekiant įtvirtinti skirtingas veiklos sąlygos, jos turi būti patvirtintos įstatymų leidėjo, objektyviai pagrįstos ir proporcingos.

Konkurencijos taryba pažymi, miško prekybos mediena siūlymai dėl palankesnių medienos įsigijimo sąlygų atskiroms ūkio subjektų grupėms nėra nauji.

Dėl visų siūlymų tobulinti prekybos mediena reglamentavimą, Konkurencijos taryba yra teikusi pastabas Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai bei Aplinkos ministerijai.

 • Kriptovaliutų kotiruotės
 • Nuostolingi dvejetainiai opcionai
 • Dvejetainio varianto specifikacija
 • Miško mediena, UAB. fotomodels.lt
 • Miško prekyba, MB. fotomodels.lt
 • Eness matrx galimybės
 • Miškų sektoriuje — grėsmingi ženklai, įspėjantys apie galimą rimtą krizę.

Konkurencijos taryba ir toliau nuosekliai laikosi pozicijos, jog sąžiningos konkurencijos laisvės principas yra konstitucinė vertybė, kurios saugojimas laiduoja efektyvų ribotų išteklių panaudojimą, optimalų kainos ir kokybės santykį vartotojams, skatina investicijas, taigi užtikrina bendrą tautos, o ne atskirų subjektų ar jų grupių, gerovę. Todėl siekis užtikrinti konkrečių ūkio subjektų interesų tenkinimą parduodant jiems valstybinių miškų medieną savaime lemia kitų medienos pirkėjų diskriminavimą, šiuo atveju, riboja ūkio subjektų, galinčių įsigyti žaliavinę medieną ilgalaikių sutarčių pagrindais miško prekybos mediena, suteikiant konkurencinį pranašumą kriterijus atitinkantiems ūkio subjektams.

Nauja prekybos mišku tvarka – kur į spąstus gali patekti smulkieji

Atsižvelgiant į tai, kad Projektu siūloma iš esmės keisti teisinį reguliavimą taip darant poveikį ūkio subjektų veikimo rinkoje galimybėms, Projekto rengėjai privalo atlikti jo vertinimą remdamiesi Lietuvos Miško prekybos mediena Vyriausybės m.

Norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į Konkurencijos tarybos parengtas Viešojo administravimo subjektų sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gaires [4].

Nori parduoti ar pirkti mišką — kaip elgtis įsigaliojus naujoms taisyklėms, kiek laiko tai užtruks   26 Mediena — paklausi pramonės žaliava, todėl toks reikalavimas gali paskatinti įmones ir verslininkus pirkti ne mišką, o medieną iškirtimui. Jau dabar nerimaujama, jog dėl to gali nukentėti lengvu uždarbiu susigundę smulkieji miško savininkai. Požiūris į mišką skiriasi Miškas yra kaip duona — jis reikalingas ir medienos perdirbimo įmonėms, ir galvojantiems apie ateitį.

Šiomis gairėmis siūlytume vadovautis vertinant Aplinkos ministerijos ruošiamų teisės aktų, kuriais yra reguliuojama ūkio subjektų veikla, galimą miško prekybos mediena konkurencijai. Jei Jums kiltų su šiuo raštu susijusių klausimų, prašome kreiptis į mūsų instituciją. Specialiųjų tyrimų tarnyba, atsižvelgdama į prašomo įvertinti teisės akto projekto svarbą su miškų ūkiu susijusiai visuomeninių santykių sričiai, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio nuostatomis atliko Projekto antikorupcinį vertinimą.

Atlikus Projekto antikorupcinį vertinimą nustatyta, kad Projekto nuostatos gali būti naudingos atskiroms interesų grupėms, o dalis juo siūlomų nuostatų gali prieštarauti galiojantiems teisės aktams.

miško prekybos mediena dirbti be pasirinkimo

Taip pat dalis Projekto nuostatų gali sudaryti sąlygas medieną įsigyjančių asmenų nesąžiningam elgesiui. Specialiųjų tyrimų tarnybos nuomone, svarstytina, ar minėtos Projektu miško prekybos mediena nuostatos dera ir su Projektu siūlomo teisės akto 38 punkto nuostatomis, numatančiomis, kad medienos pradinę kainą aukcionui nustato pardavėjas [2]o medienos pradinė kaina yra lygi paskutiniojo įvykusio aukciono parduoto atitinkamo sortimento ar miško kirtimo liekanų vidutinei svertinei kainai.

miško prekybos mediena interneto pajamos prideda

Be to, šie Projekto siūlymai galimai neužtikrina Lietuvos Respublikos miškų įstatymo 7 straipsnio 1 dalies nuostatų [3]suponuojančių nuomonę, kad valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavinė mediena ir miško kirtimo liekanos aukcionuose parduodamos siekiant gauti didžiausią kainą, įgyvendinimo.

Pagal minėtas nuostatas Vyriausybės nutarimu numatoma žemesnė kaina būtų taikoma tik konkretiems žaliavinės medienos sortimentams ir miško kirtimų liekanoms. Viešosios informacijos analizė leidžia daryti prielaidą, kad galimai šalies rinkoje žaliavinės medienos pasiūla yra didesnė negu jos mavrodi kriptovaliuta. Tikėtina, kad esant tokiai situacijai medienos pirkėjai perka ar pirko tik vertingiausius ir paklausiausius žaliavinės medienos sortimentus.

 • Jugi užsidirbti pinigų internete
 • BAL 24 aktualijos jonavoszinios.
 • Investicijos į kriptovaliutų vaizdo kursą 2020 m
 • Kaliningrado prekyba be muitų

Priėmus Projektą, parduodant būtent tokią paklausiausią ir vertingiausią žaliavinę medieną jos pirkėjams būtų sudaromos sąlygos ją įsigyti už galimai daug žemesnę kainą pavyzdžiui, pradinė medienos pardavimo kaina aukcionuose vadovaujantis Vyriausybės nutarimo 2 punktu būtų mažinama 20 miško prekybos mediena, tačiau pagal Projekto Taigi, jeigu Projekto siūlymais siekiama išspręsti medienos pasiūlos ir ar paklausos problemą, Projekto nuostatos vertintinos jų tikslingumo aspektu, kadangi siūlomas reglamentavimas medienos pardavimo rinkos problemos neišspręstų ir galimai sudarytų sąlygas papildomų nuostolių dėl neparduotos medienos arba vertingiausios medienos pardavimo ženkliai mažesnėmis kainomis atsiradimui.

Aukščiau išdėstyta 2. Projekto