Antstolių tarpininkų sąskaitos

ANTSTOLIŲ BRIGITOS PALAVINSKIENĖS IR EDUARDO SERGĖJEVO KONTORA

Procesinio sprendimo kategorijos Vilnius Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Milašienės, Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno kolegijos pirmininko ir pranešėjoteismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo likviduojamos akcinės bendrovės banko SNORAS apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo m.

Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, n u s antstolių tarpininkų sąskaitos a t ė : Ginčo esmė Ieškovai antstoliai P. Ieškinyje nurodė, kad minėtos lėšos buvo gautos ieškovams, kaip antstoliams, atliekant antstolių tarpininkų sąskaitos veiksmus vykdomosiose bylose. Ieškovai kreipėsi į atsakovą, prašydami grąžinti šias lėšas, tačiau atsakovas tokius prašymus ignoravo, nurodydamas, kad lėšos gali būti grąžintos tik Įmonių bankroto įstatymo toliau — ĮBĮ nustatyta tvarka.

Ieškovai teigė, kad antstolio depozitinės sąskaitos požymis yra kitiems asmenims priklausančių lėšų turėjimas patikėjimo teise, jos paskirtis — laikinai turėti antstolių tarpininkų sąskaitos antstolio žinioje ir jas paskirstyti tretiesiems asmenims, vykdant atitinkamus procesinius veiksmus. Antstolio depozitinėje sąskaitoje esančios lėšos priklauso tretiesiems asmenims ir, nors antstolis turi tam tikrus įgaliojimus, susijusius su turtu, tačiau nei turtas, nei turtinės teisės netampa jo nuosavybe.

Tą patvirtinta ir Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos LR teisingumo ministro įsakymu Nr. Kadangi lėšos, esančios antstolio depozitinėje sąskaitoje, nėra nei antstolio, nei banko, kuriame tokia sąskaita atidaryta, nuosavybė, todėl nėra pagrindo teigti, kad antstolių depozitinėse sąskaitose esančių lėšų atžvilgiu ieškovai yra atsakovo kreditoriai, kurie privalėtų reikšti savo reikalavimus. Ieškovai, sudarydami atitinkamas banko sąskaitos sutartis, nurodė, kad sutartis sudaro veikdami kaip antstoliai; be to, ieškovo A.

Be to, trečiojo asmens veiksmai, pervedant draudimo išmokas ieškovei P. Ieškovų teigimu, pagal CK 6. Tai, kad šioje normoje neįvardinta antstolio depozitinė sąskaita, negali būti vertinama kaip draudimas taikyti šią normą antstolio depozitinės sąskaitos atžvilgiu. Nurodė, kad antstolis yra profesionalus teisininkas, kuriam taikomi padidinti antstolių tarpininkų sąskaitos, atidumo standartai. Teigė, jog ieškovų banko sąskaitose buvusios lėšos priklausė ne tik tretiesiems asmenims, bet ir jiems patiems, kadangi už sąskaitos likutį, nuosavybės teise priklausantį tretiesiems asmenims, antstoliams buvo mokamos palūkanos.

Be to, turto patikėtinių ir ieškovų turtas minėtose banko sąskaitose nebuvo atskirtas, kadangi palūkanos už sąskaitoje laikomas lėšas buvo pervedamos į tas pačias ieškovų sąskaitas, o lėšos iš vadinamų depozitinių sąskaitų buvo pervedamos ne tik tretiesiems asmenims, tačiau ir į ieškovų asmenines sąskaitas.

Turiu problemu su antstoliu

Pažymėjo, kad Antstolių įstatymas nenurodo, kad apsauga antstolių depozitinėms sąskaitoms taikoma ir banko bankroto atveju, o CK 6. Be to, ieškovai neatskleidė turto patikėjimo fakto banko sąskaitos sutarčių sudarymo metu, o ieškovo A. Atsakovas mano, kad pagal analogiją galėtų būti taikomas Finansinių priemonių rinkų įstatymas, pagal kurį, antstolių tarpininkų sąskaitos ir veikiant patikėjimo pagrindais, nėra įstatyminės garantijos gauti išmokas bankrutuojant bankui.

Atsakovo teigimu, antstolio depozitinė sąskaita yra daugiafunkcinė ir savo pobūdžiu negali būti sulyginama su notaro, banko ar kitos kredito įstaigos sąskaitomis, nurodytomis CK 6. Net ir pripažinus, kad skolininkai per antstolius vykdė savo prievoles kreditoriams, atsakovas nebuvo tarpininkas šiame prievolės vykdyme, tokiais tarpininkais buvo ieškovai, tuo tarpu atsakovas veikė komerciniais pagrindais ir santykiai susiklostė tarp atsakovo ir antstolių, todėl CK 6.

Nurodė, kad ieškovams buvo antstolių tarpininkų sąskaitos ir išmokėtos indėlių draudimo išmokos, pervedant jas į antstolių depozitines sąskaitas, po Lt sumą kiekvienam.

Pažymėjo, kad ieškovų sąskaitose buvo skaičiuojamos palūkanos, o tai rodo, jog nei viena iš šalių nelaikė jų depozitinėmis. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė Vilniaus apygardos teismas m.

Įsiskolinimų prisiteisimo tvarka

Taip pat pripažino, kad ieškovo antstolio A. Teismas pažymėjo, kad antstolių tarpininkų sąskaitos Antstolių įstatymo 41 straipsnio 2 dalį antstolis teisės aktų nustatyta tvarka turi atskirą depozitinę sąskaitą sąskaitas bei kitų sąskaitų, o minėto straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad antstolio depozitinėje sąskaitoje laikomos kitiems asmenims priklausančios piniginės lėšos negali būti įkeistos, areštuotos, jomis negali būti naudojamasi, disponuojama, į jas negali būti nukreipiamas išieškojimas pagal antstolio prievoles, taip pat dėl jų negali būti sudaromos indėlių sutartys.

Pagal teisingumo ministro įsakymu Nr. Teismas, remdamasis minėtu teisiniu reglamentavimu, sprendė, kad antstolio depozitinėje sąskaitoje apskaitomos svetimos, nuo antstolio turto atskirtos ir jam nepriklausančios lėšos gali būti naudojamos tik tam tikslui, kuriam įmokėtos. Tuo tarpu antstolio asmeninės prievolės iš depozitinėje antstolių tarpininkų sąskaitos esančių lėšų negali būti vykdomos, nei antstolis, nei joks kitas asmuo negali gauti iš jų asmeninės naudos.

Paieška | fotomodels.lt

Teismas atkreipė dėmesį į tai, kad antstolio depozitinės sąskaitos pobūdis pagal teisinį reglamentavimą yra panašus į notaro depozitinės sąskaitos teisinį reglamentavimą Notariato įstatymo 26 str. Prievolės įvykdymas sumokant skolą į depozitinę sąskaitą atitinka kreditoriaus interesus tik jeigu jam garantuojamas jos išmokėjimas.

internetas uždirba sarafaną

Teismo vertinimu, būtent todėl pagal CK 6. Tuo labiau, kad priverstinio išieškojimo vykdymo procese lėšos gali judėti tik per antstolio depozitinę sąskaitą banke, bet kokios grynais gautos lėšos tuoj pat turi būti įmokamos į depozitinę sąskaitą, todėl jis neturi kitokios galimybės, tik kaip per sąskaitą vykdyti išieškojimą ir atsiskaitymą su išieškotojais. Pažymėjo, kad galiojantis CK buvo patvirtintas m. Antstoliai tapo privatūs tik nuoįsigaliojus galiojančiam CPK ir antstolių įstatymui.

Atsižvelgdamas į šias aplinkybes, t. Be to, teismo vertinimu, CK 6.

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Teismas pažymėjo, kad antstolio depozitinėje sąskaitoje esančiomis lėšomis kredito įstaiga negali antstolių tarpininkų sąskaitos savo veikloje, negali įtraukti į savo turto balansą, tačiau minėto draudimo pažeidimas pats savaime nereiškia, kad antstolio depozitinėje sąskaitoje esančios lėšos prarado CK 6.

Todėl, teismo vertinimu, vien ta aplinkybė, kad kredito įstaiga moka palūkanas už antstolio depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas, pati savaime nepaneigia depozitinės sąskaitos, kaip tokios, buvimo ir nepanaikina minėtos teisinės apsaugos, nes tai susiję su trečiųjų asmenų, nesančių ginčo šalimi, teisėtų antstolių tarpininkų sąskaitos apsauga ir užtikrinimu.

Teismo įsitikinimu, vien ta aplinkybė, kad sutarčių dėl sąskaitų aptarnavimo su ieškovais sudarymo metu atsakovas neturėjo patvirtinęs depozitinių sąskaitų atidarymo ir aptarnavimo taisyklių, nepaneigia šalių galimybės susitarti dėl depozitinės sąskaitos sutarties sudarymo, nes atsakovo turima veiklos licencija tokią teisę jam suteikė.

Todėl atsakovo prezidento įsakymu Nr. Be to, dėl ieškovų ir atsakovo sudarytų sutarčių dėl sąskaitų aptarnavimo pobūdžio gali būti sprendžiama ne tik iš sutarčių turinio, bet ir iš šalių faktinių teisinių santykių — ieškovės P.

Grįžti atgal Ar teismo sprendimas yra vienintelis pagrindas kreiptis į antstolius dėl skolos išieškojimo? Tačiau labai dažnai pakanka ir ikiteisminio išieškojimo procedūros, kai antstoliui pavyksta įtikinti skolininką atsiskaityti geruoju.

Nors ir sudarytoje sąskaitos aptarnavimo sutartyje nėra įrašo apie tai, kad minėta sąskaita yra depozitinė, tvarkydamas minėtą ieškovės sąskaitą, atsakovas galėjo ir turėjo matyti, kad joje iš esmės vyksta lėšų judėjimas, vykdant priverstinį išieškojimą.

Teismas taip pat nustatė, kad ieškovui antstoliui A. Minėtą sutarties nuorašą į bylą pateikė atsakovas, ieškovas neigia pats ranka įrašęs šį įrašą, o atsakovas neįrodė, kad tokį įrašą padarė ieškovas. Kad minėta sąskaita yra depozitinė, teismo vertinimu, patvirtina ir atsakovo į bylą pateiktas antstolių tarpininkų sąskaitos ieškovo sąskaitos išrašas, kuriame pats antstolių tarpininkų sąskaitos nurodo, kad ši sąskaita depozitinė. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad ieškovų banko sąskaitos yra depozitinės, joms taikoma CK 6.

Teismo vertinimu, tai, kad atsakovas jas neteisėtai naudojo ir mokėjo ieškovams palūkanas, nepaneigia nustatytų aplinkybių ir padarytų išvadų — pagal bylos duomenis ieškovai atsakovo priskaičiuotomis palūkanomis nesinaudojo. Todėl teismas sprendė, kad atsakovui atėmus banko veiklos licenciją ir nutraukus veiklą, šios lėšos turi būti grąžintos ieškovams į jų nurodomas sąskaitas, netaikant ĮBĮ nuostatų dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarkos ir eiliškumo.

Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais: 1. Teismas netinkamai aiškino CK 6. Teismas depozitinės sąskaitos neįtraukimą į CK 6. Per daugiau nei 10 CK galiojimo metų įstatymo leidėjas jokių šio straipsnio pakeitimų nedarė, todėl laikytina, jog tokia yra įstatymo leidėjo valia dėl minimo straipsnio turinio ir paskirties, taip pat ir dėl subjektų bei apsaugos bankroto atveju apimties. Teismas pažeidė CK 1. Tokiu būdu šia norma siekiama, jog pas notarą, banką ar kitą kredito įstaigą veikiančius kaip tarpininkus esančios lėšos būtų apsaugotos nuo minėtų tarpininkų kreditorių.

Depozitinių sąskaitų reglamentavimo problematika

Teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai vertino į bylą atsakovo pateiktus įrodymus ir nepagrįstai laikė, jog antstolių sąskaitos yra depozitinės.

Teismas nesivadovavo į bylą pateiktomis ir Banko sąskaitų atidarymo juridiniams asmenims instrukcijomis, kurios patvirtina, kad atsakovas apskritai tik nuo savo vidaus taisyklėmis numatė galimybę atidaryti klientams kaupiamąsias depozitines sąskaitas, o ieškovės P.

Be to, iš minėtos depozitinės ieškovės sąskaitos buvo atliekami pavedimai į asmeninę jos sąskaitą. Teismas analogiškais motyvais taip pat neturėjo laikyti depozitine ir ieškovo A.

antstolių tarpininkų sąskaitos

Teismas sprendime negalėjo konstatuoti, jog lėšos yra ne atsakovo nuosavybė ir įpareigoti pervesti jas į antstolių sąskaitas, kai tuo pačiu sprendimu nebuvo konstatuota, kam minėtos lėšos priklauso, kas turi reikalavimo teisę į jas. Jeigu depozitinėse sąskaitose esančios lėšos yra skolininkų ar išieškotojų nuosavybė, tai nėra jokio pateisinimo, kodėl jie neturėtų prisiimti tokios pačios rizikos, kaip ir kiti banko klientai bankroto atveju.

Teismas be pagrindo tenkino ieškinį ir todėl, kad ieškinys savo esme buvo pareikštas kaip vindikacinis reikalavimas susigrąžinti daiktą, tačiau toks reikalavimas negali būti tenkinamas piniginių lėšų atžvilgiu, kadangi nuosavybės teisė į negrynuosius pinigus nėra ginama remiantis daiktinės teisės normomis.

Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas antstolis A. Atsiliepimą grindžia šiais argumentais: 1. Priešingai, nei aiškina atsakovas, pagal antstolių antstolių tarpininkų sąskaitos pobūdį ir tikslus, po CK įsigaliojimo pasikeitusį jų statusą tapimas privačiais asmenimis nuo m.

1 cento pasirinkimas finansavimo schema

Šios normos turinys nepaneigia antstolio depozitinės sąskaitos tapataus notaro depozitinei sąskaitai pobūdžio ir būtinybės taikyti analogišką teisinę apsaugą.

Antstolio depozitinėje sąskaitoje esančių lėšų nuosavybės teisė atsakovui niekada nebuvo perėjusi, taigi šios lėšos negali būti traukiamos į atsakovo turto masę ir skirstomos ĮBĮ nustatyta tvarka.

Nuorodos kopijavimas

Antstolis neturi kitokios galimybės vykdyti išieškojimą ir atsiskaitymą su išieškotojais, kaip tik per depozitinę sąskaitą. Nepagrįsti apelianto teiginiai, kad CK 6. Priešingai, nei teigia apeliantas, ieškovas depozitinės sąskaitos nenaudojo asmeniniais tikslais, o tik išimtinai profesinių paslaugų teikimo metu. Be to, su atsakovu sudarytoje sutartyje padarytas aiškus įrašas, kad sąskaita yra depozitinė.

Apeliantas nepagrįstai teigia, kad ieškovas neturi subjektinės teisės kreiptis į teismą su tokio pobūdžio ieškiniu, nes antstolis atstovauja visų skolininkų vykdomosiose bylose, kurių lėšos yra ginčo depozitinėje sąskaitoje, interesams.

| Ar teismo sprendimas yra vienintelis pagrindas kreiptis į antstolius dėl skolos išieškojimo?

Be to, neturi pagrindo atsakovo teiginiai, jog tuo atveju, jei depozitinėse sąskaitose esančios lėšos yra skolininkų ar išieškotojų nuosavybė reikalavimo teisė į lėšasjie turėtų prisiimti tokią pačią riziką, kaip ir kiti banko klientai bankroto atveju, kadangi tokie asmenys patys nesudarė jokios sutarties su atsakovu, negavo jokios finansinės naudos, todėl jų lėšos neįskaičiuojamos į bendrą atsakovo turto masę ir negali būti naudojamos kitų atsakovo kreditorių reikalavimams tenkinti.

Priešingai, nei teigiama apeliaciniame skunde, tarp atsakovo ir ieškovų nesusiklostė prievoliniai kreditoriaus ir skolininko teisiniai santykiai, kadangi ieškovas niekada nebuvo jo depozitinėje sąskaitoje esančių pinigų savininkas. Be to, atsakovo cituojamoje teismų praktikoje analizuojama situacija, kai su atsakovu buvo sudaromos ne depozitinės antstolių tarpininkų sąskaitos, o sąskaitos buvo atidarytos būtent atsakovo vardu, todėl šioje byloje susiklostę santykiai nėra tapatūs atsakovo cituojamose bylose aptariamiems.

Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovė antstolė P. Apeliantas nepagrįstai teigia, kad antstolės depozitinėje sąskaitoje buvusios lėšos nebuvo atskirtos nuo pačios ieškovės asmeninių lėšų, nes ieškovė pateikė detalų depozitinės sąskaitos aprašą, nurodant sąskaitoje esančių lėšų savininkus, įmokėjimo pagrindą ir sumą.

  • Николь возвратилась на свое место и задумалась.
  • Depozitinių sąskaitų reglamentavimo problematika - Verslo žinios
  • Su vyru 6 metus negyvenanti moteris apstulbo išvydusi savo banko sąskaitą - DELFI Pilietis
  • Спасибо за то, что ты так заботился обо мне после смерти матери.

Atsakovas be pagrindo teigia, kad antstolio depozitinė sąskaita nėra įtraukta į CK 6. Tai, kad antstolio sąskaita yra depozitinė, patvirtina aplinkybė, jog antstolis tik administruoja depozitinėje sąskaitoje esančias lėšas. Skolininkas vykdymo procese negali pasirinkti antstolio, kartu negali nurodyti atitinkamą vykdomąjį dokumentą jo turto atžvilgiu vykdančiam antstoliui, kuriame banke ir kiek depozitinių sąskaitų turi turėti antstolis.

Tokiu būdu skolininkai negali diversifikuoti galimos rizikos dėl banko bankroto, kuriame yra konkretaus antstolio depozitinė sąskaita. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir antstolių tarpininkų sąskaitos Pagal Lietuvos Respublikos CPK straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas.

Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus apeliacinio skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Nagrinėjamu opcionų lyderiai sprendžiama, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino CK 6.

  • Įprastai mėn.
  • Kodekse nurodoma, jog draudžiama areštuoti išeitines kompensacijas.
  • Turiu problemu su antstoliu | Klausk profesionalų - fotomodels.lt portalas Nr.1
  • Kęstutis Baranauskas.
  • Однако, достигнув Узла, люди уже успели убедиться в том, что вместе с этими инопланетянами они являются единственными пассажирами Люди провели в Узле чуть более года.

Dėl CK 6. Prievolei įvykdyti reikiamos sumos sumokėjimas į šio straipsnio 1 antstolių tarpininkų sąskaitos nurodytą depozitinę sąskaitą laikomas tinkamu prievolės įvykdymu CK 6. Kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, būtent todėl pagal CK 6.

Pažymėtina, kad CK 6. Taigi byloje ginčas ir kilo būtent dėl to, ar antstolio depozitinė sąskaita gali būti prilyginama notaro, banko ar kitos kredito įstaigos depozitinei sąskaitai CK 6.

Atsakovas savo apeliaciniame skunde teigia, kad antstolio ir notaro depozitinės sąskaitos nėra analogiškos, todėl pirmosios instancijos teismas be pagrindo jas sulygino, nes bankroto atveju apsauga taikoma tik lėšoms, kuriomis skolininkas įvykdo prievolę kreditoriui savo noru.

Teisėjų kolegija, nesutikdama su minėtais argumentais, pažymi, kad kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, pagal Antstolių įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostatą, antstolis teisės aktų nustatyta tvarka turi atskirą depozitinę sąskaitą sąskaitas bei kitų sąskaitų, o antstolio depozitinėje sąskaitoje laikomos kitiems asmenims priklausančios piniginės lėšos negali būti įkeistos, areštuotos, jomis antstolių tarpininkų sąskaitos būti naudojamasi, disponuojama, į jas negali būti nukreipiamas išieškojimas pagal antstolio prievoles, taip pat dėl jų negali būti sudaromos indėlių sutartys Antstolių įstatymo 41 str.

Taigi, kaip pagrįstai konstatavo pirmosios instancijos teismas, antstolio depozitinėje sąskaitoje apskaitomos svetimos, nuo antstolio turto atskirtos ir jam nepriklausančios lėšos, ir jos gali būti naudojamos tik tam tikslui, kuriam jos yra įmokėtos. Todėl, teisėjų kolegijos įsitikinimu, nors apeliantas, teigdamas, kad notarų ir antstolių depozitinės sąskaitos įgyvendina skirtingų teisinių santykių reguliavimą, yra teisus, tačiau nustatant, ar į CK 6.

gali lengvai užsidirbti

Priešingas aiškinimas, teisėjų kolegijos vertinimu, pažeistų depozitinės sąskaitos paskirtį ir tikslus, nes kreditoriams nebūtų garantuojamas skolos išmokėjimas — susidarytų situacija, jog skolininkai, nebūdami jokiais teisiniais santykiais susiję su banku, būtų įvykdę įsipareigojimus kreditoriams, tačiau kreditoriai, kurie taip pat apskritai nedalyvauja teisiniuose santykiuose su bankrutuojančiu banku, šio antstolių tarpininkų sąskaitos gali apskritai negauti arba gauti tik dalį teisėtai jiems priklausančių pinigų.

Šiame kontekste atkreiptinas dėmesys į tai, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai pažymėjo, kad priverstinio išieškojimo vykdymo procese lėšos gali judėti tik per antstolio depozitinę sąskaitą banke, bet kokios grynais gautos lėšos tuoj pat turi būti įmokamos į antstolių tarpininkų sąskaitos sąskaitą, todėl jis neturi kitokios galimybės, tik kaip per sąskaitą banke vykdyti išieškojimą ir atsiskaitymą su išieškotojais.

Dėl šių priežasčių teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad CK 6. Apeliantas taip antstolių tarpininkų sąskaitos teigia, kad pirmosios instancijos teismas antstolio depozitinės sąskaitos neįtraukimą į CK 6.

Teisėjų kolegija, nesutikdama su šiais apelianto argumentais, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad šiuo kokią kriptovaliutą investuoti 2020 m galiojantis CK buvo patvirtintas metais, o įsigaliojokuomet notarai jau buvo privatūs asmenys, o antstoliai privačiais asmenimis tapo tik nuoįsigaliojus šiuo metu galiojančiam CPK ir Antstolių įstatymui. Šios aplinkybės sudaro pagrindą pritarti pirmosios instancijos teismo išvadai, kad tai, jog CK 6.

Juo labiau, kad šiuo metu įstatymo leidėjui yra pateiktas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6. XIIPkuriuo būtent ir siekiama sureguliuoti minimus teisinius santykius taip, kad būtų išvengiama skirtingo normos aiškinimo situacijose, kuomet kyla abejonių dėl subjektų, kuriuos įstatymas įpareigoja turėti antstolių tarpininkų sąskaitos sąskaitas, apsaugos kredito įstaigos, kurioje tokia sąskaita atidaryta, bankroto atveju.

Pažymėtina ir tai, kad, kaip pagrįstai nurodo ieškovas antstolis A. Tokiu būdu paliekama galimybė minėtą normą aiškinti plečiamai, todėl atmestini apelianto fx prekyba, kad teismas įstatymo analogijos negalėjo taikyti, nes CK 6. Be to, kaip pagrįstai pažymėjo pirmosios instancijos teismas, priešingas aiškinimas neatitiktų šios normos paskirties ir neužtikrintų jos tikslų pasiekimo.

Teisėjų kolegija laiko nepagrįstais ir atsakovo argumentus, kad nėra aišku, kokio subjekto bankroto atveju depozitinėje sąskaitoje esančios lėšos nėra įtraukiamos į bankrutuojančio banko antstolių tarpininkų sąskaitos kitos kredito įstaigos turtą, todėl minėta norma turėtų būti aiškinama kaip numatanti bankrotą to asmens, kuris turi depozitinę sąskaitą.

Su vyru 6 metus negyvenanti moteris apstulbo išvydusi savo banko sąskaitą

Priešingai, CK antstolių tarpininkų sąskaitos. Esant tokių aplinkybių visumai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas turėjo pakankamą pagrindą spręsti, jog antstolio depozitinei sąskaitai taikoma tokios pat apimties CK 6. Teisėjų kolegija, nesutikdama su šiais argumentais, pažymi, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atkreipė dėmesį į tai, kad atsakovo turima licencija suteikė teisę atidaryti ir aptarnauti depozitines sąskaitas ir sutarčių su ieškovais sudarymo metu, todėl tai, kad atsakovas nebuvo patvirtinęs tokių sutarčių tvarkos, kuri klientams paprastai nėra skelbiama, nepaneigia šalių galimybės susitarti dėl depozitinės sąskaitos sudarymo.

Atsakovas iš esmės net neginčija teismo nustatyto fakto, kad byloje pateikti ieškovų sąskaitų išrašai patvirtina, jog sąskaitose vyko lėšų judėjimai, tiesiogiai susiję su antstolių veikla, be to, sutartyse nurodyta, jog šie asmenys sąskaitas atidarė kaip antstoliai, o ne fiziniai asmenys, todėl ieškovai pa grįstai teigia, kad sutarčių sąlygos turėtų būti aiškinamos ieškovų, kaip prie sutarčių prisijungusių šalių, naudai CK 6.

Be to, kaip pagrįstai atkreipė dėmesį pirmosios instancijos teismas, ieškovo antstolio A. Nors tiek pirmosios instancijos teisme, tiek apeliaciniame skunde atsakovas teigia, jog šis faktas negali būti laikomas patikimu įrodymu, nustatant tikrąją šalių valią atidaryti konkretaus tipo sąskaitą, tačiau teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo pastebėjimu, kad minėtą dokumentą pateikė pats atsakovas, be to, A.