Skubos tvarka atlikti VPĮ pakeitimai

Pirkimo galimybes greitai, Būsto įsigijimo žingsniai – Ieškau NT

pirkimo galimybes greitai galimybės 100 praktika

Tiek perkančiosios organizacijos, tiek ir pirkimo galimybes greitai susiduria su problemomis dėl pirkimų organizavimo, eigos, sutarčių vykdymo, keitimo ar net nutraukimo. Itin svarbu, kad tokie skubūs sprendimai nebūtų priimami neapgalvotai, neįvertinus rizikų ar, juo labiau, nesilaikant teisės aktų reikalavimų.

Priimant sprendimus taip pat reikėtų nepamiršti ne tik viešiesiems pirkimams, bet ir kitoms teisės sritims šiuo metu esminio principo — kiekviena situacija turi būti vertinama individualiai, atsižvelgiant į Jūsų situacijos specifiką. VPĮ pakeitimai: tik išimtiniams ir ypatingos skubos atvejams Kovo 19 d. Pakeistos vos dvi nuostatos 46 str. Šiuo atveju svarbu atsižvelgti į bendrąjį teisės principą, kad bet kokios išimtys negali būti aiškinamos plečiamai. Tačiau aplinkybės, kuriomis grindžiama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos.

Visais kitais atvejais privalu sudaryti sutartį raštu. Tačiau tokios sutarties turinys neprivalo atitikti visų įprastų reikalavimų pakanka nurodyti šalis, objektą, jo vertę ir terminus. Akivaizdu, kad abu pakeitimai nukreipti į tai, kad sąveikaudami padėtų spręsti būtent dabartinę Covid situaciją ir pagreitintų kovai su COVID reikalingų priemonių įsigijimo procesą. Vis dėlto reikėtų nepamiršti, kad abu pakeitimai iš esmės yra vienas nuo kito nepriklausomi ir bus taikomi ne tik sveikatos priežiūros įstaigoms, ir ne tik kovos su virusu laikotarpiu.

Viešojo pirkimo organizavimas: įprastinės galimybės pirkimą vykdyti pirkimo galimybes greitai Net ir ekstremalioje situacijoje VPĮ taikomas pilna pasirinkimo knygos. Tad jeigu konkreti situacija nepatenka į aukščiau minėtų naujų VPĮ pakeitimų apimtį, ir toliau privalu laikytis įprastinių pirkimo procedūroms ir pirkimo sutartims keliamų reikalavimų.

Šiuo atveju greitai įvykdyti pirkimus gali padėti ir jau iki karantino egzistavusios nuostatos, pvz. Pirkimo sutarties vertei esant iki 3  Eur be PVMsutartis gali būti sudaroma žodžiu; Skubos atveju atvirame konkurse gali būti taikomi beveik per pusę sutrumpinti pasiūlymų pateikimo terminai. Skubą pagrindžiančias priežastis privalu nurodyti skelbime apie pirkimą.

  • Skubos tvarka atlikti VPĮ pakeitimai | Viešųjų pirkimų tarnyba
  • Viešieji pirkimai Covid akivaizdoje - Verslo žinios
  • Patarimai, kaip dirbti su dvejetainiais variantais
  • Renginyje dalyvavo savivaldybių merai, jų pavaduotojai, administracijos direktoriai ir viešųjų pirkimų specialistai.
  • Geriausio varianto taktika
  • Efektyvesni viešieji pirkimai: būdai ir galimybės | Centrinė perkančioji organizacija - CPO
  • Dvejetainiai variantai gerchik
  • Būsto įsigijimo žingsniai – Ieškau NT

Ekstremalios situacijos atveju, šios bei kitos įprastinės galimybės, leidžiančios pirkimus įvykdyti skubiau, turi būti aiškinamos ir taikomos taip pat, kaip būtų tokiai situacijai neegzistuojant.

Be  tokiose situacijose būtino šalių geranoriško bendradarbiavimo, yra dar du alternatyvūs scenarijai — sutarties pakeitimas arba jos nutraukimas. Sutarties šalys bet kuria iš šių alternatyvų gali pasinaudoti nepriklausomai nuo to, ar atitinkamos sutarties kontekste Covid situacija patenka ar pirkimo galimybes greitai į ypatingo visuomenės dėmesio pastaruoju metu sulaukusią force majeure kategoriją.

Viešojo pirkimo sutarčių keitimas VPĮ įtvirtintas sutarčių keitimo reglamentavimas Covid situacijos atžvilgiu lieka nepakitęs.

Automobiliu pardavimas: advokato interviu LRT studijoje

Iš VPĮ įtvirtintų sutarčių keitimo pagrindų Covid situacijoje aktualiausi yra šie: Kai pačioje sutartyje yra numatyta sutarties keitimo galimybė. Tačiau tai turi būti padaryta aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai. Toks keitimas nereikalauja jokių sutartyje nenumatytų sąlygų išpildymo.

pirkimo galimybes greitai ką reikia žinoti apie prekybą

Kai būtinybė keisti sutartį atsirado pirkimo galimybes greitai aplinkybių, kurių pirkimo galimybes greitai ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti. Ar paskelbtas karantinas yra aplinkybė, kurios perkančioji organizacija negalėjo numatyti, priklausys  nuo pirkimo sutarties pobūdžio, pirkimo objekto ir aplinkybių, kurios lemia sudėtingesnį ar neįmanomą pirkimo sutarties vykdymą.

Abiem minėtais atvejais gali būti atliekami ne tik kiekio ar apimčių keitimai, bet ir pakeistas sutarties vykdymo terminas ar laikinai sustabdytas jos vykdymas raštu, susitarus. Jeigu kita sutarties šalis nieko keisti nesutinka remdamasi esminiu sutarties vykdymo pasunkėjimu ar kitokiais sutarties pakeitimo teisiniais pagrindaisgalima reikalauti tokio sutarties pakeitimo teisme.

Viešieji pirkimai Covid-19 akivaizdoje

Viešojo pirkimo sutarčių nutraukimas Dėl viešojo pirkimo sutarčių nutraukimo esminiai aspektai Covid atveju išlieka kaip ir įprastomis aplinkybėmis. Sutarties nutraukimas laikytinas išimtine priemone. Ji turėtų būti taikoma tik tais atvejais, kai sutarties išsaugojimas neįmanomas.

Viešojo pirkimo sutartys pirkimo galimybes greitai būti nutraukiamos tiek VPĮ, tiek pačiose sutartyse, tiek ir CK numatytais atvejais ir tvarka.

Covid atveju aktualiausi bus CK numatyti sutarčių nutraukimo atvejai dėl iš anksto numatomo pirkimo galimybes greitai neįvykdymo, sutarties įvykdymui tapus objektyviai neįmanomu ar tiesiog šalių bendru sutarimu. Europos Komisijos pozicija dėl viešųjų pirkimų Covid situacijoje Esminis Lietuvoje galiojančio viešųjų pirkimų reglamentavimo pagrindas — ES teisė.

VPĮ pakeitimai: tik išimtiniams ir ypatingos skubos atvejams

Tad ir dabartinės situacijos kontekste ES lygmens nereikėtų pamiršti. Europos Komisija skelbia tiesioginių užsienio investicijų tikrinimo gaires EK įsteigė bendrą 50 mln. Eur fondą visoms ES pirkimo galimybes greitai reikalingos medicininės įrangos įsigijimui, taip pat vykdo bendrus reagentų, kaukių ir kitų priemonių pirkimus. Specialių gairių dėl to, kaip reikėtų vykdyti viešuosius pirkimus Covid aplinkoje, Komisija nepateikė.

Tačiau ragina laikytis tų pačių principų, kuriuos buvo išdėsčiusi dar m. Akcentuojama nediskriminavimo, vienodo požiūrio ir skaidrumo svarba.

Naudinga informacija

Skubos atveju rekomenduojama vykdyti atvirą konkursą ir jame taikyti pagreitintą procedūrą, kad būtų užtikrinta bent tam tikra konkurencija. Dėl neskelbiamų derybų Komisija akcentuoja, kad šis pirkimo būdas nukrypsta nuo esminio ES sutarčių principo — skaidrumo. Todėl raginama atsižvelgti į ES Teisingumo Teismo praktiką ir šį pirkimo būdą rinktis pirkimo galimybes greitai itin išimtiniais ir ypatingos skubos atvejais.

Europos Komisijos siunčiama žinutė iš esmės sutampa su Lietuvos įstatymų leidėjo bei Viešųjų pirkimų tarnybos pozicija — viešųjų pirkimų taisyklės suteikia įrankius, kaip skubiai patenkinti iš anksto nenumatytus su Covid plitimu susijusius poreikius.

išanalizuoti dvejetainį variantą

Tačiau jais turėtų būti naudojamasi tik išimtiniais pirkimo galimybes greitai, kai, atsižvelgiant į pirkimo objektą svarbą ir jo įsigijimo skubą, konkurencingos procedūros yra objektyviai neįmanomos.