Paraiškos ir projektai

Finansinė savitarpio pagalba internete be investicijų

Turinys

  Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir finansinė savitarpio pagalba internete be investicijų skatinimas Kvietimo kodas Tokios problemos ir paskatino pareiškėją imtis įgyvendinti šį projektą, kuriuo siekiama sukurti naują paslaugą, paremtą socialine technologija, t.

  ar bitcoin yra tikras?

  Ši paslauga leis siūlyti rinkai naują plataus masto paslaugą raidos sutrikimų turinčių vaikų tėvams bei ugdymo įstaigoms prieinama kaina, kadangi paslaugoje įdiegta savitarpio pagalbos technologija sudarys sąlygas tiek socialiniams vaikų poreikiams efektyviau tenkinti, tiek ir naujiems socialiniams tinklams bendruomenėse kurti. Projekto tikslas — atliekant naujausios mokslinės literatūros analizės, modeliavimo bei turimų žinių ir technologijų sintezės mokslinio tyrimo metodus, įvertinti bei pagrįsti plataus masto savitarpio pagalbos technologija paremto verslo kūrimo bei plėtojimo technologinio bei komercinio gyvybingumo tyrimą bei vertinimą.

  finansinė savitarpio pagalba internete be investicijų

  Siekiamas sukurti MTEP veiklų rezultatas bus naujas visos rinkos mastu. Vykdant projekto veiklas bus vykdomos tokios MTEP veiklos kaip naujausios mokslinės literatūros analizė, modeliavimas bei turimų žinių ir technologijų sintezė, kurio laukiamas rezultatas — plataus masto savitarpio pagalbos technologija paremtos paslaugos kūrimo bei plėtojimo techninė galimybių studija.

  prizmės internetinis uždarbis

  Laukiama, kad projekto rezultatas bus įdiegta nauja paslauga, paremta plataus masto savitarpio pagalbos technologija bei bendruomeniniais tinklais. Paraiškų informacija.

  galimybė su 1 dolerio užstatu