Classic Tamsiai Oranžinė - Jacob Colinn

Žetono viršus, Kaip vertinate sprendimą karantiną pratęsti dar dviems savaitėms?

Turinys

  Medaliai ir žetonai, kurių dydis yra kontrolinės juostos ribose, nedraudžiami, kai: a jų centre yra pramušta didesnė nei 6 milimetrų skylė ar kai jų forma yra daugiakampė, tačiau neviršijanti šešių kampų, žetono viršus laikomasi šio straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktyje nustatytų sąlygų; arba b jie pagaminti iš aukso ar sidabro, ar platinos; arba c kai jie atitinka šias sąlygas: i medalių ir žetonų skersmens ir briaunos aukščio deriniai visuomet yra už II priedo 2 skirsnyje nurodytame kiekviename atvejyje apibrėžtų ribų; ir ii medalių ir žetonų skersmens ir metalo savybių deriniai visuomet yra už II priedo 3 skirsnyje nurodytame kiekviename atvejyje apibrėžtų žetono viršus.

  žetono viršus

  Šie medaliai ir žetonai registruojami pagal tinkamas valstybėse narėse taikomas procedūras, apie kurias pranešta ETMC.

  Valstybės narės nustato šio reglamento nuostatų pažeidimams taikomų sankcijų taisykles ir imasi visų priemonių, reikalingų užtikrinant, kad jos būtų įgyvendinamos. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

  žetono viršus

  Valstybės narės iki m. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai. Šis žetono viršus yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

  žetono viršus kas yra kriptovaliutos bitcoinas paprastais žodžiais

  Priimta Briuselyje, m. Tarybos vardu.

  žetono viršus pasirinkimo knygų pardavimas